Η Επιστήμη της Προληπτικής Συντήρησης

    Το βιβλίο "Η επιστήμη της προληπτικής συντήρησης" έρχεται να καλύψει ένα βιβλιογραφικό κενό στο χώρο της επιστήμης    της συντήρησης αρχαιοτήτων και έργων τέχνης. Τομέας που για χρόνια αναπτυσσόταν εμπειρικά, η προληπτική συντήρηση έχει πρόσφατα μόνον αναγνωριστεί ως ιδιαίτερο γνωστικό αντικείμενο με τη δική του μεθοδολογία, που διδάσκεται πλέον στα πανεπιστήμια και τις σχολές συντήρησης ανά τον κόσμο. Το βιβλίο αποτελείται από αυτοτελείς μελέτες (case studies) από Έλληνες ειδικούς με στόχο να παρουσιαστεί ο σκοπός και ο ρόλος της προληπτικής συντήρησης, να εξεταστούν αντικείμενα, υλικά και τεχνικές νέες στον Ελληνικό χώρο, να προταθούν νέες ιδέες και προσεγγίσεις και να αφυπνιστούν οι φορείς διαχείρισης και διατήρησης συλλογών. Η αυτοτελείς αυτές μελέτες συνοδεύονται από εκτενή βιβλιογραφία για περαιτέρω εμβάθυνση. Φιλοδοξία των επιμελητών είναι να καταστεί το βιβλίο εγχειρίδιο για συντηρητές, φοιτητές συντήρησης, επιμελητές συλλογών και για όλους τους επαγγελματίες στο χώρο της διαχείρισης πολιτιστικής κληρονομιάς.

Η Λιμνοθάλασσα Αιτωλικού Και Το Περιβάλλον Της

 

Η έκδοση περιέχει τα Πρακτικά της Ημερίδας η οποία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 11 Μαρτίου 2007 στο χώρο του Μουσείου Χαρακτικής ‘Βάσως Κατράκη’ στο Αιτωλικό.

Οι ομιλητές προερχόμενοι από ένα ευρύ φάσμα ακαδημαϊκών και ερευνητικών φορέων (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Παν/μιο Πατρών, Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Δημόκριτος) καθώς και από τον Ιδιωτικό Τομέα κάλυψαν πολλές σημαντικές παραμέτρους του περιβάλλοντος του Δήμου Αιτωλικού (λιμνοθάλασσα, αλιεύματα, πολιτισμός και τουρισμός) κατορθώνοντας να σκιαγραφήσουν με μοναδικό τρόπο την πολυδιάσταση και αλληλεξάρτηση που απαιτείται στην αντιμετώπιση και διαχείριση των σημαντικών σύγχρονων θεμάτων, όπως είναι το περιβάλλον, η οικονομική ανάπτυξη και ο πολιτισμός.

Στις εργασίες παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των ερευνών των ομάδων ενώ παράλληλα δίνεται έμφαση σε προτάσεις βελτίωσης, ανάδειξης και αξιοποίησης των παραμέτρων της λιμνοθάλασσας και της ευρύτερης περιοχής ώστε να αποτελέσουν εύχρηστο και συνοπτικό μέσο για την ανάληψη μελλοντικών δράσεων από φορείς της περιοχής.

Τιμή : 10 ευρώ
(Τα έσοδα διατίθενται προς ενίσχυση του Μουσείου Χαρακτικής ΄Βάσως Κατράκη’)

 

 

Φωταυγεία Απόλυτες Χρονολογήσεις Και Δοσιμετρία Υλικών

Συγγραφέας Ν. Ζαχαριάς

Το βιβλίο παρουσιάζει το φαινόμενο της φωταύγειας, τα είδη της (Θερμοφωταύγεια, Οπτικά Διεγερμένη Φωταύγεια, Ραδιοφωτάυγεια) τις βασικές τεχνικές χρονολόγησης και δοσιμετρίας, μέσα από παραδείγματα σε υλικά και τέχνεργα, μεμονωμένων εφαρμογών και ολοκληρωμένων ερευνητικών προγραμμάτων.

Το πόνημα επιχειρεί να απαντήσει στα συγκεκριμένα ερωτήματα που μπορεί να έχει κάποιος, ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού υποβάθρου, για μια θεματική των θετικών επιστημών στην αρχαιολογία (Αρχαιομετρία), αυτήν της φωταύγειας και τις εφαρμογές της στις χρονολογήσεις και δοσιμετρία αρχαιολογικών υλικών και περιβάλλοντος, ενώ απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές τόσο των θετικών όσο και των ανθρωπιστικών τμημάτων των ΑΕΙ/ΑΤΕΙ της χώρας.

Τιμή : 22 Ευρώ

Φωτογραφικό Αρχείο

Ανάπτυξη: Diadrasis Logo