Μαθήματα Οθωμανικών και Περσικών

Η εταιρία μας προσφέρει τώρα μαθήματα Οθωμανικής γραφής και γλώσσας και Περσικής γλώσσας από τον οθωμανολόγο, διδάκτορα του Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Seyyed Mohammad Shariat-Panahi. Τα μαθήματα μπορούν να γίνονται ιδιωτικά ή σε μικρές ομάδες (μέχρι 5 άτομα).

Κόστος μαθημάτων: 25 Ευρώ/ώρα για ιδιαίτερα μαθήματα

                                     15 Ευρώ/ ώρα για ομαδικά μαθήματα

Ανάπτυξη: Diadrasis Logo