Μαθήματα συγγραφής επιστημονικών κειμένων (Academic Writing)

Η εταιρία μας, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες των φοιτητών και των νέων επιστημόνων των ανθρωπιστικών κυρίως επιστημών, ανακοινώνει την έναρξη μαθημάτων συγγραφής επιστημονικών κειμένων (academic writing) για την ελληνική και την αγγλική γλώσσα. Τα μαθήματα θα περιλαμβάνουν: α) γενικά στοιχεία για τη δόμηση επιχειρημάτων β) λειτουργία και τρόπος εισαγωγής υποσημειώσεων και σημειώσεων τέλους γ) παραπομπές: πώς, πότε και γιατί; διαφορετικά στυλ απόδοσης βιβλιογραφικών παραπομπών δ) από τις υποσημειώσεις στη βιβλιογραφία: αυτοματισμοί ε) γενικές υφολογικές παρατηρήσεις στ) ειδικό λεξιλόγιο.

Τα μαθήματα μπορούν να γίνονται κατ' ιδίαν ή σε μικρές ομάδες (μέχρι 3 άτομα).

Κόστος: 25 Ευρώ / ώρα για ιδιωτικά μαθήματα

               15 Ευρώ/ ώρα ανά άτομο για ομαδικά μαθήματα.

Ανάπτυξη: Diadrasis Logo