Παροχή μεταφραστικών υπηρεσιών

Η εταιρία μας αναλαμβάνει τη μετάφραση βιβλίων, άρθρων και επιστημονικών κειμένων από τις εξής γλώσσες:

Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Τουρκικά, Περσικά, Οθωμανικά προς Ελληνικά.

Ελληνικά, Γερμανικά, Τουρκικά προς Αγγλικά και Γαλλικά.

Περσικά προς Ελληνικά και Αγγλικά

Εγγυώμαστε την αρτιότητα του αποτελέσματος. Οι τιμές διαμορφώνονται ανάλογα με το είδος και την έκταση του κειμένου.

Ανάπτυξη: Diadrasis Logo