Φορητή μονάδα συντήρησης (MOCACU)

Φορητή μονάδα για την καταγραφή, τον χαρακτηρισμό και τη συντήρηση κινητών μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς δυσπρόσιτων περιοχών της Ελλάδας

 

Η Ελλάδα, μια χώρα με πολιτιστική κληρονομιά χιλιετιών και τεράστιο αρχαιολογικό και ιστορικό πλούτο, αντιμετωπίζει καθημερινά την καταστροφή και εξαφάνιση των -κινητών ιδιαίτερα- μνημείων της, εξαιτίας της συχνά ελλιπούς φύλαξης, κατανοητής λόγω της γεωγραφικής διασποράς των -συχνά δύσβατων και απρόσιτων- αρχαιολογικών χώρων και της παράνομης ανασκαφής και διακίνησης αρχαιολογικού υλικού. Η σημερινή οικονομική κρίση επιδεινώνει την κατάσταση αυτή, καθώς οι διαθέσιμοι πόροι για προστασία, μελέτη και συντήρηση του αρχαιολογικού αυτού πλούτου συρρικνώνονται.

Το Εργαστήριο Αρχαιομετρίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, σε συνεργασία με έγκριτους συντηρητές, με ιδιωτικούς φορείς που ασχολούνται με τη μελέτη και ψηφιακή αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και με την οικονομική υποστήριξη του Ομοσπονδιακού Γραφείου Πολιτισμού του Ελβετικού Υπουργείου Εσωτερικών (Bundesamt für Kultur-BAK), υλοποιεί πρόγραμμα διετούς διάρκειας (2013-2015) με ακριβή τίτλο “Mobile Care for the Documentation, Characterisation and Conservation of Movable Cultural Heritage Artifacts from Remote Areas in Greece” που αφορά στη δημιουργία μιας φορητής μονάδας μελέτης και συντήρησης κινητών μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς για κατά χώραν επεμβάσεις σε δυσπρόσιτους αρχαιολογικούς χώρους και ιστορικά μνημεία (μικρά περιφερειακά μουσεία, εκκλησίες, μονές, φρουριακές εγκαταστάσεις, αρχεία κλπ).  Η φορητή αυτή μονάδα θα είναι διαθέσιμη, κατόπιν πρόσκλησης από τους ενδιαφερόμενους φορείς (τοπική αυτοδιοίκηση, εκκλησιαστικές ή μοναστηριακές αρχές, αρχαιολογικές εφορείες, ιδιωτικά ή κοινοτικά μουσεία και συλλογές, κλπ) και πάντα με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Πολιτισμού (εφ' όσον τα αντικείμενα εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του) για επίσκεψη στο χώρο όπου βρίσκονται  αντικείμενα που χρήζουν προστασίας. Εκεί θα πραγματοποιείται επιτόπια καταγραφή και ψηφιοποίηση του υλικού και στη συνέχεια σωστικές επεμβάσεις ή/ και προληπτική συντήρησή του.

Ο στόχος είναι διττός : αφενός η δημιουργία μιας ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων, συμβατής με τα εθνικά (Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης) και ευρωπαϊκά πρότυπα, η οποία θα περιέχει ψηφιακά δεδομένα (φωτογραφίες, σχέδια κλπ) και εξειδικευμένη πληροφορία για κάθε αντικείμενο που θα μελετάται και θα συντηρείται, και αφετέρου η μη-καταστροφική ανάλυση και η καθαυτό προστασία και συντήρηση αντικειμένων στο ίδιο το περιβάλλον φύλαξής τους, που συχνά παρουσιάζει ιδιότυπες συνθήκες (πρόσθετη καθοδήγηση για τη βελτίωση των συνθηκών φύλαξης θα παρέχεται από ειδικούς).

Το πρόγραμμα πλαισιώνεται από επιστήμονες του Εργαστηρίου Αρχαιομετρίας και ειδικούς συντηρητές (ΠΕ) που αναλαμβάνουν το έργο των αναλύσεων και της συντήρησης, καθώς από και τις εταιρίες Time Heritage και Διάδρασις, που αναλαμβάνουν το έργο της ψηφιακής καταγραφής και ανάδειξης.

Ο φορέας διαχείρισης των αντικειμένων, που θα εκδηλώνει ενδιαφέρον για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα, θα αναλαμβάνει μόνο τα έξοδα φιλοξενίας της ομάδας των επιστημόνων για όσο διάστημα θα επισκέπτονται την περιοχή. Τα λοιπά κόστη (υλικοτεχνική υποδομή, μετακινήσεις, εργασία κλπ) καλύπτονται από το πρόγραμμα, τουλάχιστον κατά τα έτη εφαρμογής του (2013-2015). Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το δικτυακό τόπο: www.onsitepreservation.eu ή επικοινωνήστε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: info@timeheritage.gr.

Άγαλμα Της Νίκης Στην Πόλη Μπιργκού (Μάλτα)

Την άνοιξη του 2002 η ΤΙΜΕ Heritage ανέλαβε τη συντήρηση του αγάλματος της Νίκης στην πόλη Μπίργκου της Μάλτας. Πρόκειται για ένα άγαλμα σχεδόν φυσικών διαστάσεων (ύψος 1.65 μ.) στημένο επάνω σε ψηλή βάση, το οποίο δεσπόζει στην κεντρική πλατεία της Μπίργκου, της πόλης που αντιστάθηκε στην πολιορκία των Οθωμανών κατά της Μάλτας το 1565.

Αναπαριστά μια γυναικεία μορφή, την προσωποποίηση της νίκης, που φέρει περικεφαλαία, κρατά σπαθί και ασπίδα και είναι ντυμένη με θώρακα και μανδύα. Το άγαλμα, που είναι κατασκευασμένο από μαλτέζικο ασβεστόλιθο (globigerina) και επιχρωματισμένο σε μεταγενέστερη φάση, ανεγέρθηκε σύμφωνα με την επιγραφή που φέρει η βάση του το 1705 και επισκευάστηκε το 1760 για να θυμίζει στους Μαλτέζους την νίκη τους επί των Οθωμανών, κορυφαία στιγμή της ιστορίας τους.

Κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου η πλατεία της Μπίργκου βομβαρδίστηκε και πολλά μνημεία καταστράφηκαν, αλλά το άγαλμα παρέμεινε ανέπαφο. Μεγαλύτερη φθορά έχει προκληθεί από τις επανειλημμένες κλοπές του ξίφους του αγάλματος, τον επιχρωματισμό του με χρώματα πλοίων σε πράσινη απόχρωση και το πέρασμα ηλεκτρικών καλωδίων από τη βάση του για να φωτίζεται κατά τη διάρκεια εορτών.

Η ΤΙΜΕ Heritage ανέλαβε να συντηρήσει το άγαλμα, αφού προηγουμένως προέβη σε λεπτομερή αποτύπωση και καταγραφή του υλικού, των προηγούμενων επεμβάσεων συντήρησης και της συνολικής κατάστασης του μνημείου με χρήση εργαστηριακών μεθόδων διάγνωσης και ανάλυσης. Με αυτήν την προσέγγιση προσδιορίσθηκε ο ασφαλέστερος τρόπος συντήρησης, ενώ παράλληλα έγινε μια αξιολόγηση και τυποποίηση της μεθοδολογίας, η οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και σε άλλες παρόμοιες περιπτώσεις μνημείων στη Μάλτα αλλά και αλλού.
 

Ανάπτυξη: Diadrasis Logo