Τα σεμινάρια της TIME Heritage είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να παρέχουν στους συμμετέχοντες σύγχρονες και τεκμηριωμένες επιστημονικές απόψεις και να καλύπτουν καίρια και πρωτότυπα γνωστικά αντικείμενα. Οι καθηγητές που διδάσκουν είναι με τη σειρά τους επιστήμονες καταξιωμένοι στο χώρο τους, με διδακτική εμπειρία, την οποία επιδιώκουν να μεταδώσουν στους μαθητές μας σε μικρό χρονικό διάστημα.

 Η πλειονότητα των σεμιναρίων απευθύνεται σε φοιτητές (κυρίως τελευταίων ετών ή μεταπτυχιακού επιπέδου) και σε νέους επαγγελματίες, με στόχο να τους φέρει σε μια πρώτη επαφή με τα γνωστικά αντικείμενα, τα οποία δεν περιλαμβάνονται στα περισσότερα προγράμματα σπουδών, είναι όμως απαραίτητα για την περαιτέρω επαγγελματική τους εξέλιξη. Τα σεμινάρια είναι συνήθως μονοήμερα ή διήμερα, διεξάγονται σαββατοκύριακο, προκειμένου να διευκολύνονται οι εργαζόμενοι ή όσοι έρχονται από την περιφέρεια, και διαρθρώνονται συνήθως σε τέσσερις διδακτικές ενότητες, καθεμιά από τις οποίες περιλαμβάνει δύο διδακτικές ώρες.
Οι θεματικές των ως τώρα πραγματοποιημένων σεμιναρίων μας είναι:


Μουσειολογία
 
Δείτε τα σεμινάρια μουσειολογίας

Κεραμική

Δείτε τα σεμινάρια κεραμικής

 

 

Αρχιτεκτονικό σχέδιο

16/4/2005 , Κέντρο Μελέτης Νεώτερης Κεραμικής, Μελιδώνη 4-6 Κεραμικός

Σεμινάριο-εργαστήριο αρχιτεκτονικού σχεδίου για αρχαιολόγους, Δρ. Μ. Τσιτιμάκη, αρχιτέκτων-μηχανικός

 

Συντήρηση

Δείτε τα σεμινάρια συντήρησης.

 

 

 

Για την περίοδο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2009 προγραμματίζονται τα εξής σεμινάρια:
- Συντήρηση και έκθεση υφασμάτων και εκκλησιαστικών αντικειμένων
- Μελέτες ανάλυσης ζωγραφικών έργων
- Σεμινάριο ιστορικού ντοκυμαντέρ

Υπεύθυνοι για τα παραπάνω σεμινάρια είναι οι : Αφροδίτη Καμάρα (θεματικές Μουσειολογίας, Πολιτιστικής Διαχείρισης, Αρχαιολογικού Σχεδίου, Ενάλιας Αρχαιολογίας, Κεραμικής, Συντήρησης Υφάσματος) και ο Ν. Ζαχαριάς (θεματικές: Αρχαιομετρία, Αρχαιομεταλλουργία, Βασικές αρχές συντήρησης για αρχαιολόγους, Λίθινα αρχαιολογικά υλικά)
Εκτός από τα παραπάνω σεμινάρια, η εταιρία μας πραγματοποίησε και
Α) Σεμινάριο επιμόρφωσης με θέμα «Από τη Ρώμη στη Βαγδάτη, το τέλος της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και η εμφάνιση του Ισλάμ», που πραγματοποιήθηκε σε 6 δίωρες διδακτικές ενότητες το Νοέμβριο-Δεκέμβριο 2005 και Φεβρουάριο 2006 και
Β) τετραήμερο σεμινάριο-εργαστήριο για νέους με τίτλο «Ψηλαφίσματα» (27-30/11/2008) στα πλαίσια του έργου «Συντήρηση και αποκατάσταση μουσειακού και αρχειακού υλικού της Ι.Μ.Φανερωμένης Λευκάδας», υπο-έργο 2: «Προβολή και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου», που υλοποιήθηκε στα πλαίσια του Γ’ ΠΕΠ Ιονίων Νήσων και το οποίο η εταιρία είχε αναλάβει έπειτα από δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου «έτρεχαν» παράλληλα πέντε εργαστήρια: αγιογραφίας, συντήρησης έργων εκκλησιαστικής ζωγραφικής, συντήρησης χαρτιού, συντήρησης μετάλλων και συντήρησης υφασμάτων.

Σεμινάρια επιμόρφωσης για ευρύτερο κοινό.

Μέχρι τώρα έχει πραγματοποιηθεί ένα τέτοιο σεμινάριο με τίτλο:

«Από τη Ρώμη στη Βαγδάτη: το τέλος της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας και η εμφάνιση του Ισλάμ», το οποίο διεξήχθη το Φεβρουάριο και Μάρτιο 2004.

Φωτογραφικό Αρχείο

Ανάπτυξη: Diadrasis Logo