Σεμινάρια Κεραμικής

13/12/2003: ΚΕΡΑΜΙΚΗ Ι: ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΚΕΡΑΜΕΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΜΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΛΑΣΣΙΚΑ ΩΣ ΤΑ ΝΕΟΤΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑ, Κέντρο Μελέτης Νεώτερης Κεραμικής, Μελιδώνη 4-6 Κεραμικός

-«Τυπολογία και διακίνηση αμφορέων στα βυζαντινά χρόνια», Α.Γιαγκάκη

-«Τυπολογία και διακίνηση αμφορέων στην αρχαιότητα», Δρ. Α. Μαραγκού

-«H συμβολή του χρηστικού κεραμεικού στη ζωή των ανθρώπων», Μ. Ψαροπούλου

-«Ανασκαφική Τεχνική: Η συμβολή της κεραμικής», καθ. Π. Θέμελης

20/12/2003: ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΙΙ : ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ, Κέντρο Μελέτης Νεώτερης Κεραμικής, Μελιδώνη 4-6 Κεραμικός


- «Μελέτες προέλευσης και τεχνολογίας αρχαίας κεραμικής», Δρ. Β.Κυλίκογλου, Ε.Κ.Ε.Φ.Ε Δημόκριτος
- «Πετρογραφική ανάλυση κεραμικής: δυνατότητες και προοπτικές», Δρ. Β. Κυριατζή, Fitch Lab, British School at Athens
- «Κεραμικά επιχρίσματα και υαλώματα στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και τεχνικές ανάλυσής τους», Δρ. Ε. Αλούπη, Thetis authentics Ltd.

11/12/2004: ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ:
ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, Κέντρο Μελέτης Νεώτερης Κεραμικής, Μελιδώνη 4-6 Κεραμικός

- «Μελέτες προέλευσης και τεχνολογίας αρχαίας κεραμικής», Δρ. Β.Κυλίκογλου, Ε.Κ.Ε.Φ.Ε Δημόκριτος
-«Παθολογία Διάβρωσης και Μέθοδοι Συντήρησης Κεραμικών», Μ. Μερτζάνη, Χ. Μανέττα, ΣΑΕΤ ΤΕΙ Αθήνας
- «Κεραμικά επιχρίσματα, υαλώματα και τεχνικές αναπαραγωγής», Δρ. Ε. Αλούπη, Thetis authentics Ltd.

Φωτογραφικό Αρχείο

Ανάπτυξη: Diadrasis Logo