Σεμινάρια Μουσειολογίας

15/11/2003, ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ Ι : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΩΝ, αίθουσα σεμιναρίων Ε.Κ.Ε.Φ.Ε ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ
- Διαχείριση και οργάνωση Μουσείων (Δρ. Δ. Πλάντζος)
- Διαχείριση και οργάνωση Αρχείων (Β. Τσελίκα)
- Διαχείριση και οργάνωση περιφερειακών και εξειδικευμένων μουσείων (Δρ. Σ. Δεμέστιχα)
- Μουσεία και Νέες Τεχνολογίες (Δρ. Α. Καμάρα)

 

27/11/2004, ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ: ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ, Κέντρο Μελέτης Νεώτερης Κεραμικής, Μελιδώνη 4-6 Κεραμικός
- «Το Μουσείο και το κοινό του», Α. Νικηφορίδου

- «Εισαγωγή στη Μουσειολογία», Δρ. Α.Γκαζή

- «Συντήρηση και Συνθήκες διατήρησης των εκθεμάτων. Ηθικοί προβληματισμοί για τη συντήρηση των μνημείων/αντικειμένων», Ε.-Β. Φαρμακαλίδου
- «Η αρχιτεκτονική διάσταση ενός μουσείου», Ε. Κατσανίκα, αρχιτέκτων

12/11/2005: ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ
-«Εισαγωγή στη Μουσειολογία», Δρ. Α.Γκαζή
- «Το μουσείο και το κοινό του», Ελ. Βλάχου, Πολιτιστικό Ίδρυμα ΕΤΒΑ
-«Μουσεία και Νέες Τεχνολογίες», Δρ. Αφροδίτη Καμάρα

Φωτογραφικό Αρχείο

Ανάπτυξη: Diadrasis Logo