Αφροδίτη Καμάρα

Η Αφροδίτη Καμάρα είναι ιστορικός, διδάκτωρ αρχαίας ιστορίας, με ειδίκευση στη θρησκευτική και κοινωνική ιστορία της Μέσης Ανατολής κατά την Ύστερη Αρχαιότητα. Ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στα πανεπιστήμια της Οξφόρδης και του Μάντσεστερ, ενώ το πτυχείο Ιστορίας απέκτησε στο Ιστορικό και Αρχαιολογικό τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Από το 2003 είναι διευθύνουσα σύμβουλος της Time Heritage και υπεύθυνη για την υλοποίηση των περισσότερων από τα προγράμματα στα οποία έχει συμμετάσχει η εταιρία. Από το 1999 ως το 2005 εργάστηκε ως ερευνήτρια ιστορικός στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, του οποίου παραμένει εξωτερική συνεργάτις για την υλοποίηση των ηλεκτρονικών εγκυκλοπαιδειών του Ελληνισμού και της Βοιωτίας.

Επιμέλεια εκθέσεων

Στα πλαίσια της συνεργασίας της με το ΙΜΕ είχε την ιστορική επιμέλεια των εκθέσεων "Υπάρχει σε όλα λύση; Ταξίδι στον κόσμο των αρχαίων ελληνικών μαθηματικών" και "Συνάντηση στην αρχαία Αγορά". Επίσης το 2001 είχε την ιστορική επιμέλεια της έκθεσης: "Συρία: Βυζαντινά χρόνια" που φιλοξενήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Διδακτική εμπειρία

Από το 2006 ως το 2009 δίδαξε στα σεμινάρια του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και κατά το 2010 δίδαξε σεμιναριακά μαθήματα Πολιτιστικής Διαχείρισης στο Αρκαδικό Κέντρο Ελληνικών, Μεσογειακών και Βαλκανικών Σπουδών. Τέλος, έχει διδάξει σε αρκετά από τα σεμινάρια της Time Heritage στη θεματική της χρήσης Νέων Τεχνολογιών στην πολιτιστική διαχείριση.

Συγγραφικό έργο

2010: Μετάφραση του έργου του Ken Dowden, Zeus, υπό έκδοση, εκδόσεις Καλέντη.

2009: "Ο διπλός πόλεμος: από την αντίσταση στον εμφύλιο", πρακτικά του Α' Διπιστημονικού Συνεδρίου για τα Τζουμέρκα: ο τόπος, η κοινωνία, ο πολιτισμός, διάρκειες και τομές, 23-25 Ιουνίου 2006, Αθήνα 2009, σελ. 113-127.

2006: "Religious extremism in Anatolia and Syria: a comparative study on ecstatic and destructive behaviour", πρακτικά συνεδρίου Anthropology, Archaeology and Heritage in the Balkans and Anatolia: the Life and Times of f.W. Hasluck (1878-1920), Second International Conference, University of Wales, Gregynog, 6th-9th May 2006  (υπό έκδοση).

2006: Επιμέλεια του Δ' τόμου της "Ιστορίας των Ελλήνων" των εκδόσεων ΔΟΜΗ και συγγραφή των κεφαλαίων "Η Σελευκιδική Ανατολή", "Επιστήμη και Τεχνολογία" και "Η διαμόρφωση της ελληνιστικής κοινωνίας".

2004: "Urban" and "rural" religion in Late Antique Cilicia: from pagan diversity to Christian heresy", στα πρακτικά του συνεδρίου Αnthropology, Archaeology and Heritage in the Balkans and Anatolia: the Life and Times of f.W. Hasluck (1878-1920),  International Conference, University of Wales, Gregynog, 3rd-6th November 2001, τ. 2, σελ. 77-93.

2003: «Η "βάνδαλη" Αφρική και η ιουστινιάνεια ουτοπία» και «Civitas Dei:Η υστερορωμαϊκή παράδοση της Βορείου Αφρικής,  ο Ιερός Αυγουστίνος και τα θεμέλια της δυτικής θεολογίας» στα Ιστορικά της Ελευθεροτυπίας, 10 Ιουλίου 2003.

2001: - «Μεταξύ πόλεως  και χώρας: η Συρία στην Ύστερη Αρχαιότητα» στα  Ιστορικά της Ελευθεροτυπίας, 13 Σεπτεμβρίου 2001. Γενική επιμέλεια τεύχους.

           - «Οι νεκρές πόλεις της Βορείου Συρίας», στον οδηγό της έκθεσης Συρία: Βυζαντινά Χρόνια, Αθήνα 2001, σελ. 47-65 (το άρθρο έχει περιληφθεί και στη γερμανική έκδοση του οδηγού για την έκθεση Die Kunst der Frühen Christen in Syrien, Landesmuseum Natur und Mensch Oldenburg, Mainz am Rhein 2008, σελ. 38-45).

 

◦2001: Ιστορικά Ελευθεροτυπίας: επιμέλεια τ. 100, 13 Σεπτεμβρίου και συγγραφή του άρθρου: "Η Συρία στην Ύστερη Αρχαιότητα"
◦2000: "Ομιλείτε Ελληνικά; Η χρήση της ελληνικής γλώσσας στις Νεκρές Πόλεις της Β. Συρίας" περιοδικό 'Ιμερος (Μάρτιος 2001)
◦2000: Η αντιπαγανιστική νομοθεσία της ΄Υστερης Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας μέσα από τους Κώδικες (Μετάφραση-Ιστορική επιμέλεια), Αθήνα, εκδόσεις Κατάρτι
◦2000: Μετάφραση του βιβλίου του W.Schuller, Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδος, Αθήνα, ΜΙΕΤ
◦1999: Εισαγωγή και μετάφραση στον Αντιοχικό λόγο του Λιβανίου, Αθήνα, εκδόσεις Κατάρτι
◦1999: Εισαγωγή και μετάφραση στο λόγο του Λιβανίου "Προς τον βασιλέα Θεοδόσιο Υπέρ των Ιερών", Αθήνα, εκδόσεις Κατάρτι

Γνωρίζει Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Τουρκικά, Ιταλικά και Περσικά.

Είναι μέλος του ελληνικού τμήματος του ICOMOS από το 2005.


 

Ανάπτυξη: Diadrasis Logo