Ιωάννα Κακουλλή

Σπουδές

◦D.Phil in Archaeological Science, University of Oxford, Research Laboratory for Archaeology and the History of Art. (Thesis title: Late Classical and Hellenistic Monumental Paintings in Eastern Mediterranean: Technique, Materials and Analysis)
◦Master of Arts (MA), in Painting Conservation, University of London, Courtauld Institute of Art, Conservation of Wall Painting Department
◦Postgraduate diploma στο University of London, Courtauld Institute of Art
◦Diploma in mural painting conservation, ICCROM Rome
◦Πτυχίο συντήρησης ζωγραφικής σε καμβά και σε ξύλο, Instituto per l' Arte e il Restauro, Φλωρεντία, Ιταλία
Ειδίκευση

Ειδίκευση

◦Εφαρμογή φυσιοχημικών μεθόδων για την μελέτη αρχαίων υλικών και τεχνικών ζωγραφικής
◦Επιστημονική αξιολόγηση υλικών και εργασιών συντήρησης
◦Προώθηση και ανάπτυξη διεπιστημονικών προσεγγίσεων για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς

Ανάπτυξη: Diadrasis Logo