Νίκος Ζαχαριάς

Ο Νικόλαος Ζαχαριάς είναι Επίκουρος Καθηγητής Αρχαιομετρίας στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και διευθυντής του Εργαστηρίου Αρχαιομετρίας του πανεπιστημίου. Ασχολείται ιδιαίτερα με τη μέθοδο της Φωταύγειας, για την οποία έχει εκδώσει και σχετική μελέτη.  Έχει εργαστεί επί σειρά ετών στο Ε.Κ.Ε.Φ.Ε Δημόκριτος και έχει χρηματίσει πρόεδρος της Ελληνικής Αρχαιομετρικής Εταιρείας.

Σπουδές

◦Διδάκτωρ Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, Σχολή Χημικών Μηχανικών
◦Κύκλος μεταπτυχιακών μαθημάτων Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Δημόκριτος
◦Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Ειδίκευση

◦Ραδιομετρικές χρονολογικές τεχνικές με εφαρμογές σε αρχαιολογικά και περιβαλλοντικά υλικά
◦Δοσιμετρία περιβάλλοντος και υλικών (Φωταύγεια)
◦Φυσικοχημικές εργαστηριακές τεχνικές
◦Συγγραφή και αξιολόγηση ανταγωνιστικών ερευνητικών προγραμμάτων

Ανάπτυξη: Diadrasis Logo